Cloud

คำถามที่พบบ่อย

นี่คือคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนเรียนโกะอย่างไร?

กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือติดต่อเราที่ไลน์ @Thinkkub หรือโทร 096-142-9166

ระยะเวลาของแต่ละคลาสคือ?

แต่ละคลาสมีความยาว 1 ชั่วโมง

นโยบายการคืนเงินของคุณคืออะไร?

เราไม่มีนโยบายการคืนเงินไม่ว่าจะกรณีใดๆ

คุณมีส่วนลดสำหรับกลุ่มหรือไม่?

ใช่ เราเสนอส่วนลดแบบกลุ่มสำหรับกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

เริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

เราสอนเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 13 ปี หรือ ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนได้

คุณมีชั้นเรียนออนไลน์หรือไม่?

ใช่ เรามีทั้งชั้นเรียน On-site กับ Online

จะติดต่อครูผู้สอนได้อย่างไร?

เรามีช่องทางการติดต่อระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนได้โดยตรง

ต้องมีประสบการณ์ระดับไหน?

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรายินดีต้อนรับผู้เริ่มต้นและผู้เล่นระดับกลาง

Do You Have Any Question?