Img
ทำไมทักษะ Soft Skills ถึงสำคัญกว่าทักษะ Hard Skills

ในฐานะพ่อแม่ เราทุกคนต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทักษะ Hard Skills (เช่น ความรู้ด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญ) จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ให้แข็งแกร่งก็สำคัญไม่แพ้กัน

ทักษะ Soft Skills คืออะไร? สิ่งเหล่านี้คือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัว การแก้ปัญหา การจัดการเวลา ความเป็นผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์

เหตุใดทักษะ Soft Skills จึงสำคัญกว่าทักษะที่ทักษะ Hard Skills นี่คือเหตุผลบางประการ:

  1. ทักษะด้านอารมณ์สามารถถ่ายโอนได้ แม้ว่าทักษะด้านแรงงานจะเฉพาะเจาะจงกับงานหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ แต่ทักษะด้านอารมณ์ก็สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีทักษะในการสื่อสารและความเป็นผู้นำที่ดีสามารถเป็นเลิศในบทบาทที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การตลาด หรือการจัดการ
  2. ทักษะด้านอารมณ์เป็นที่ต้องการสูง ในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นายจ้างกำลังมองหาผู้สมัครที่ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการทำงานเท่านั้น แต่ยังมีทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย LinkedIn พบว่า 57% ของผู้นำระดับสูงกล่าวว่าทักษะ Soft Skills มีความสำคัญมากกว่าทักษะ Hard Skills
  3. ทักษะ Soft skills นำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน บุคคลที่มีทักษะด้านอารมณ์ที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน พวกเขาสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

ในฐานะพ่อแม่ เราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ลูกพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ของตนเอง? นี่คือเคล็ดลับ:
  1. สนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในกีฬาประเภททีม ชมรม หรือกิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการสื่อสาร
  2. สอนพวกเขาถึงวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้พวกเขาฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นและแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนและให้เกียรติ
  3. สร้างแบบจำลองทักษะด้านอารมณ์ที่ดีด้วยตัวคุณเอง แสดงให้บุตรหลานของคุณเห็นวิธีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

แม้ว่าทักษะ Hard Skills จะมีความสำคัญ แต่การพัฒนาทักษะ Soft skills ให้แข็งแกร่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับความสำเร็จในอาชีพ ด้วยการช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ เรากำลังเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในเส้นทางอาชีพใดก็ตามที่พวกเขาเลือก

#SoftSkills #ความสำเร็จในอาชีพ #เคล็ดลับการเลี้ยงดู

img
img