Img
แม่น้องฟีฟ่า

ขอแนะนำโรงเรียนนี้ให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนโกะ บรรยากาศเป็นกันเองและช่วยเหลือเกื้อกูลดี ครูพยายามสอนและทำให้น้องมีส่วนร่วม

img
img