Img
แม่น้องไตเติ้ล

น้องลังเลที่จะลองเรียนโกะในตอนแรก แต่หลังจากเรียนที่นี้ เขากลายเป็นคนที่กระตือรือร้นมาก ครูมีความอดทนและให้กำลังใจ แม่ก็เลยตื่นเต้นไปด้วยที่ได้เห็นความตั้งใจของลูกที่เพิ่มขึ้น

img
img